Consulaire bescherming voor burgers van de Europese Unie in het buitenland

Consulaire bescherming voor burgers van de Europese Unie in het buitenland

Wanneer je woont of reist buiten de EU, zou je wel eens hulp nodig kunnen hebben van uw ambassade of  consulaat, bijv. in het geval u dat al uw bezittingen verloren gaan  of dat u slachtoffer van een misdrijf bent geweest. Maar wat gebeurt er als uw land geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft in het land heeft waar je bent?

Volgens de EU-wetgeving heeft u als een "niet-vertegenwoordigde EU-burger",  recht op hulp van een ambassade of consulaat van een andere EU-lidstaat - onder dezelfde voorwaarden waaronder dit EU-land haar eigen onderdanen helpt. Elke EU-burger in een niet-EU-land waar zijn / haar eigen nationale staat geen vertegenwoordiging heeft, heeft recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van een andere EU-land.

Welke hulp wordt verleend?

Wanneer een EU-burger in een dergelijke situatie de hulp van de ambassade of het consulaat van een ander EU-land wil, moet hij / zij een paspoort of identiteitskaart als bewijs van zijn nationaliteit tonen. Indien deze documenten zijn gestolen of verloren gegaan, kan de ambassade elk ander bewijs accepteren. Diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen geven hulp aan een persoon die hulp nodig heeft op basis van dezelfde voorwaarden waaronder zij haar eigen burgers helpt.

De hulp aangeboden door de ambassades / consulaten van EU-landen bestaat uit:
 

  •         bijstand in geval van overlijden
  •         bijstand in geval van een ernstig ongeval of ziekte;
  •         hulp bij arrestatie of detentie;
  •         bijstand aan slachtoffers van geweldmisdrijven;
  •         hulp aan en repatriëring van in moeilijkheden verkerende burgers van de Europese Unie.

Wat doet de Europese Commissie op dit gebied?

Op 20 april 2015 hebben de EU-lidstaten de richtlijn aangenomen inzake consulaire bescherming van de Europese burgers die wonen of reizen buiten de EU. De richtlijn verduidelijkt wanneer EU-burgers in nood in een land buiten de EU recht hebben op bijstand van ambassades of consulaten van de andere EU-landen '. Het doel is om de samenwerking tussen de consulaire instanties te vergemakkelijken en te versterken recht en het recht van Europese burgers op consulaire bescherming te garanderen.

Hier vind je een ambassade / consulaat

Find an Embassy/Consulate

 

Find an embassy/consulate

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal