Ebola

 

Ebola of ebola hemorragische koorts is een ernstige humane virusziekte veroorzaakt door het ebolavirus. De ziekte is zeldzaam en komt voor in de vorm van regionale uitbraken in landen in Midden-Afrika. De naam ebola komt van de gelijknamige rivier in Congo waar in 1976 een eerste uitbraak plaatsvond en ebola voor het eerst door Peter Piot herkend en aangetoond werd. De aandoening veroorzaakt een hoog sterftecijfer en er is geen specifieke behandeling of geneesmiddel beschikbaar tegen het virus. Bij de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 wordt in zeer beperkte mate een experimenteel geneesmiddel getest dat werkzaam lijkt te zijn.

Symptomen en ziekteverloop

De incubatieperiode van ebola is 2 tot 21 dagen. Meestal ontwikkelt de patiënt na 7 dagen de eerste ziekteverschijnselen. Nadat de eerste symptomen: koorts, zeer zware hoofdpijn en sterke pijnscheuten zich voordoen, kan de ziekte snel verergeren.

In het begin van de ziekte zal de patiënt niet-specifieke griepachtige symptomen vertonen, zoals keelpijn, koorts en algemene malaise. Deze symptomen komen snel opzetten en verergeren snel. Hoofd-, spier- en gewrichtspijn, koorts met kouderillingen, geen eetlust en een zwaktegevoel zijn de meest voorkomende vroege symptomen.

Een maculopapulaire, met vlekken gepaarde uitslag vertoont zich rond dag vijf van de infectie, voornamelijk op de romp. Deze uitslag is een weinig sensitief symptoom daar het slechts in ongeveer 15% van de gevallen voorkomt. Daarna volgen gastroïntestinale symptomen zoals buikpijn, overgeven en diarree. Tekenen van aantasting en bloeding van de slijmvliezen zijn: bindvliesontsteking, moeilijk en pijnlijk slikken en bloedingen van verschillende plaatsen van het maag-darmstelsel. Bloedingen van slijmvliezen en in de intraveneuze toegangsweg komen in de helft van de gevallen voor. In verdere fase kunnen bloedingen, myocarditis en longoedeem voorkomen.

In de tweede ziekteweek ziet men in de regel het begin van klinisch herstel óf een verdere klinische verslechtering met diffuse intravasale stolling, algeheel orgaanfalen en shock. Wanneer de patiënt aan de infectie overlijdt, gebeurt dit meestal in de tweede week. Het klinische herstel duurt lang. Gedurende deze periode ziet men regelmatig complicaties zoals orchitis, hepatitis, artralgie, myelitis en uveïtis.

Besmettingen

Het virus is via alle lichaamssappen overdraagbaar. De versie die in Congo-Kinshasa voorkomt, kan waarschijnlijk via direct contact met de patiënt, door verpleging, of contact met het dode lichaam worden verspreid. Niet iedereen die besmet is met het virus overlijdt hieraan; de mortaliteit ligt naar schatting rond de 70%. Naar alle waarschijnlijkheid spelen individuele factoren zoals de gezondheid en genetische aanleg een rol bij de gevoeligheid voor het virus. Ebola werd voor het eerst wetenschappelijk geregistreerd in 1976. Sinds die uitbraak en tot aan de uitbraak in 2014, zijn er ongeveer 20 verschillende kleinere uitbraken geweest. Tot de uitbraak van de ziekte in 2014 in de West-Afrikaanse landen Guinee en Liberia stierven er per uitbraak niet meer dan een paar honderd mensen. Desalniettemin werd het ebolavirus maandenlang onderwerp van gesprek toen in 1995 er in Congo-Kinshasa weer een uitbraak plaatsvond. Begin 2005 vond een uitbraak van ebola plaats in Etoumbi.

Vleermuizen zijn de waarschijnlijkste bron voor filovirussen. De virussen zijn aangetroffen in verschillende vleermuissoorten die in Afrika leven. Zij verspreiden het virus onder meer via hun ontlasting. Verschillende dieren in het Afrikaanse tropische regenwoud kunnen met het virus worden besmet, zoals chimpansees, gorilla's en antilopen. Als mensen deze dieren slachten en eten, kunnen zij het virus ook krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies voor reizigers

Het risico voor een reiziger om besmet te raken met het ebolavirus in Guinee, Sierra Leone, Liberia en Lagos (Nigeria) is heel klein. Het ebolavirus wordt alleen overgedragen via direct contact met besmettelijke patiënten of hun lichaamsvloeistoffen. Patiënten zijn besmettelijk vanaf het moment dat zij ziek zijn. Contact met gezonde mensen houdt dus geen risico in. Het ebolavirus wordt  niet via de lucht overgedragen (zoals griep), ook niet via voedsel (behalve als het gaat om besmette wilde dieren), water of muggen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft om veiligheidsredenen het reisadvies naar Guinee, Sierra Leone, Liberia en Nigeria aangepast. Kijk voor de actuele reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor reizigers zijn een aantal maatregelen belangrijk om het risico op een ebola-infectie te beperken:

  • Vermijd contact met (overleden) ebolapatiënten en/of hun lichaamsvloeistoffen

  • Vermijd begrafenisrituelen waarbij contact met de overleden ebolapatient plaatsvindt

  • Vermijd contact met materialen van de patiënt die mogelijk besmet zijn (bijv. injectienaalden, kleding, lakens, eetgerei)

  • Vermijd contact met levende of dode wilde dieren (apen, vleermuizen, bosantilopen)

  • Eet geen rauw vlees of ‘bushmeat’

  • Vermijd onbeschermde geslachtsgemeenschap met een van ebola genezen patiënt gedurende zeven weken na genezing.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de bestaande algemene reizigersadviezen. Deze zijn te vinden via http://www.lcr.nl/, zoals:

  • Was de handen regelmatig met zeep of andere ontsmettingsmiddelen.

  • Vermijd plekken waar vleermuizen verblijven zoals grotten, geïsoleerde schuilplaatsen of mijnen

Als zich tijdens uw verblijf, of binnen 21 dagen na terugkomst uit een land waar ebola voorkomt, toch klachten van koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree, braken of bloedingen voordoen, neem dan de volgende maatregelen:

  • Zoek direct telefonisch contact met de huisarts en vermeld de reisgeschiedenis.

  • Vermeld specifiek als u direct contact met een ebola-patiënt of zijn lichaamsvloeistoffen heeft gehad, als u begrafenissen hebt bezocht of als u in een lokale gezondheidskliniek of ziekenhuis bent geweest.

In West-Afrika zijn diverse infectieziekten die dezelfde klachten geven als ebola. Alleen met laboratoriumtesten kan met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van ebola.

 

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal