Voorbeeldbrief geannuleerde pakketreis door overmacht

Voorbeeldbrief - Terugbetaling reissom geannuleerde pakketreis door overmacht

Deze brief kunt u gebruiken als uw reis is geannuleerd en u uw geld voor de niet uitgevoerde reis terug wilt vragen.

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Betreft: Terugbetaling niet uitgevoerde reis

[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] zou ik met uw reisorganisatie op reis gaan naar bestemming [plaats]. Wegens overmacht [bijvoorbeeld de vulkaanuitbarsting op IJsland] is deze reis geannuleerd.  

U heeft mij helaas geen passend alternatief kunnen aanbieden. Weliswaar is er sprake van een overmachtsituatie en heb ik geen recht op schadevergoeding, maar u bent wel verplicht om mij de kosten van de reis terug te betalen.

Ik heb [bedrag] betaald voor deze reis. Wilt u dit bedrag binnen 7 dagen op mijn rekeningnummer terug storten? Dit nummer is [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[indien de reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR]

Mocht u mijn klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie Reizen

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op deze brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal