Voorbeeldbrief klacht geannuleerde vlucht

Voorbeeldbrief - Klacht over geannuleerde vlucht

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam luchtvaartmaatschappij]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Geannuleerde vlucht met vluchtnummer [vluchtnummer invullen]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] zou ik vliegen met [vluchtnummer] bestemming [plaats] van uw maatschappij. Deze vlucht is geannuleerd omdat [reden invullen als u dit weet]. Hierdoor heb ik geen gebruik kunnen maken van deze vlucht.

[als u niet met een andere vlucht bent meegegaan:]

Omdat de vlucht door u is geannuleerd heb ik recht om binnen zeven dagen mijn geld terug te krijgen. Ik heb [bedrag] betaald voor het vliegticket.

[als u recht had op verzorging, maar u hebt deze kosten zelf betaald:]

U hebt mij een andere vlucht aangeboden. Maar tot ik uiteindelijk ben vertrokken heb ik kosten moeten maken voor [maaltijden, overnachting, vervoer naar het hotel]. Op grond van de Europese Verordening heb ik recht op vergoeding van deze kosten. Ik verzoek u tot betaling van de alle door mij noodzakelijk gemaakte kosten. Ik sluit een [kopie/overzicht] van de door mij gemaakte kosten bij.

[als u recht kan hebben op de extra vergoeding:]

Ook geeft de Europese Verordening aan dat ik recht heb op een compensatiebedrag van [bedrag invullen als u dit weet].

Ik verzoek u binnen twee weken te reageren op mijn brief en de bedragen op mijn rekeningnummer te storten. Dit nummer is [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

Mocht u mijn klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan het meldpunt luchtvaartpassagiers van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal