Voorbeeldbrief klacht over vertraging vlucht

Voorbeeldbrief - Klacht over vertraging van vlucht

Afzender

[Uw naam]
[Uw adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam luchtvaartmaatschappij]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over vertraging van mijn vlucht

[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] vloog ik met [vluchtnummer] bestemming [plaats] van uw maatschappij. De vlucht had [aantal uren] vertraging.

[Als u geen verzorging hebt gehad:]

Tot de vlucht vertrok heb ik kosten moeten maken voor [maaltijden, overnachting, vervoer naar het hotel]. Op grond van de Europese Verordening heb ik recht op vergoeding van deze kosten. Ik verzoek u tot betaling van de alle door mij noodzakelijk gemaakte kosten. Ik sluit een [kopie/overzicht] van de door mij gemaakte kosten bij.

[Als u meer dan drie uur later aan kwam op uw eindbestemming:]

Het Hof van Justitie heeft beslist dat ook reizigers die door de vertraging meer dan drie uur later aankomen op hun eindbestemming, recht hebben op een compensatiebedrag. De hoogte van dit compensatiebedrag staat in de Europese Verordening. Voor mijn vertraagde vlucht is de hoogte van deze vergoeding vastgesteld op [bedrag waar u volgens de Europese Verordening recht op hebt].

[Als de vlucht langer dan vijf uur vertraging had en u uiteindelijk helemaal niet meer hebt gevlogen:]

Omdat de vertraging meer dan vijf uur was, heb ik besloten om helemaal niet meer te vliegen. Ik heb er recht op om mijn geld voor het vliegticket binnen zeven dagen terug te krijgen.

Ik verzoek u binnen twee weken te reageren op mijn brief en de bedragen op mijn rekeningnummer te storten. Dit nummer is [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

Mocht u mijn klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan het meldpunt luchtvaartpassagiers van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal