Wat mag ik invoeren?

Voor welke goederen hoef ik geen belasting te betalen bij invoer (krijg ik vrijstelling van belasting)?

Neemt u niet meer goederen mee dan de maximale hoeveelheden in de tabel hieronder (waaronder de € 430 belastingvrij als laatste in de kolom hieronder)? En voldoet u aan de voorwaarden in de tabel hieronder? U hoeft voor die goederen geen belastingen te betalen als u Nederland en de Europese Unie in reist (u krijgt vrijstelling van belasting). U kiest bij de Douane de groene doorgang.

Omschrijving
van de goederen

Bijzonderheden / maximale hoeveelheden

Persoonlijke
bagage
(reis-
benodigdheden)

U hoeft geen belastingen te betalen over persoonlijke bagage (reisbenodigdheden).

Persoonlijke bagage (reisbenodigdheden) zijn alle gebruiks- en verbruiksgoederen zonder handelskarakter. Het gaat alleen om goederen bestemd voor persoonlijk gebruik van de reiziger of voor gebruik door de leden van zijn/haar gezin tijdens de reis of het verblijf in het buitenland. Er mag geen sprake zijn van een commercieel karakter.

De Douane kan u vragen te bewijzen dat de goederen in Nederland of een ander EU-land zijn gekocht met betaling van belastingen. Dit geldt vooral voor luxe en kostbare goederen (bijvoorbeeld foto- en filmtoestellen, muziekinstrumenten, laptops en sieraden).

Het is handig om van deze artikelen een aankoop-, betalings- of garantiebewijs of een zogenoemde Douaneverklaring mee te nemen.
■ U kunt bij vertrek uit Nederland de factuur van aankoop laten stempelen door de Douane. De factuur moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. En u moet de goederen tonen aan de Douane. Bel voor de voorwaarden BelastingTelefoon Douane.
■ Vraag de Douaneverklaring voor u op reis gaat aan bij een douanekantoor in uw omgeving. Bel daarvoor met de BelastingTelefoon Douane.

De behandeling van deze aanvraag kan namelijk enige tijd vergen. Bij het douanekantoor moet u laten zien:
■ het aankoop-, betalings- of garantiebewijs
■ de goederen waarvoor u de Douaneverklaring aanvraagt

Reist u regelmatig voor uw beroep buiten de EU? En neemt u beroepsuitrusting mee, zoals muziekinstrumenten, meetapparatuur, foto- en filmtoestellen, enzovoorts? Dan is ons advies om voor deze artikelen een carnet ATA aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).
Het carnet ATA is een formulier dat in het internationale goederenverkeer wordt gebruikt voor de tijdelijke invoer en tijdelijke uitvoer van goederen.

Alcoholhoudende
producten

U hoeft geen belastingen bij invoer te betalen voor:
1 liter sterke drank of
2 liter mousserende wijn of
2 liter likeurwijn zoals sherry of port of
een evenredig assortiment van deze producten, bijvoorbeeld een halve liter sterke drank en 1 liter mousserende wijn en
4 liter niet-mousserende wijn en
16 liter bier

Let op!

 • De vrijstelling geldt alleen voor personen van 17 jaar en ouder.
 • Bent u bemanningslid? Dan geldt een andere vrijstelling voor alcoholhoudende producten.

Lees meer hierover bij Bemanningsleden ingezet in internationaal verkeer.

Tabaksproducten
 

U hoeft geen belastingen bij invoer te betalen voor:
200 sigaretten of
250 gram rooktabak of
100 cigarillo's of
50 sigaren of
een evenredig assortiment van deze producten, bijvoorbeeld 100 sigaretten en 25 sigaren

Let op!

Tabaksproducten mag u alleen meenemen voor eigen gebruik. Zijn de tabaksproducten niet voor eigen gebruik? Dan volgt naheffing van belasting, inbeslagname en eventueel een boete.

Let op!

 • De vrijstelling geldt alleen voor personen van 17 jaar en ouder.
 • Bent u bemanningslid? Dan geldt een andere vrijstelling voor tabaksproducten.

Lees meer hierover bij Bemanningsleden ingezet in internationaal verkeer.

 • Als u de EU in reist in een andere lidstaat kunnen beperkingen op de hierboven genoemde hoeveelheden tabaksproducten gelden. Vraag informatie bij betreffende lidstaat aan.

Geneesmiddelen

Neemt u zelf geneesmiddelen mee over de grens, die bestemd zijn voor 
eigen gebruik tijdens uw reis? Dan hoeft u geen belastingen bij invoer te betalen voor die geneesmiddelen.

Let op!

Er gelden speciale regels voor geneesmiddelen waarin zijn verwerkt; verdovende middelen, beschermde dier- en plantensoorten, enzovoorts.

Bel daarvoor BelastingTelefoon Douane.

Andere goederen
dan
persoonlijke 
bagage (reis-
benodigdheden),
alcoholhoudende
producten, 
tabaksproducten,
geneesmiddelen

U hoeft geen belastingen bij invoer te betalen voor andere goederen die u buiten de EU kocht, als de totale waarde niet meer is dan € 430.

Onder die € 430 vallen ook geschenken die u meeneemt.

De waarden van geneesmiddelen, tabaksproducten, alcoholhoudende producten en persoonlijke bagage zoals hierboven in de tabel staan, tellen niet mee bij deze € 430.

Let op!

Neemt u handelsgoederen mee? Dan moet u daarvoor wel belastingen bij invoer betalen! De vrijstelling van belastingen bij invoer geldt niet. Neem bij binnenkomst de rode doorgang en doe aangifte bij de Douane!

De waarde van 1 artikel mag niet worden gesplitst over meer personen. Als u dus 1 artikel meeneemt met een waarde van meer dan € 430, dan moet u over het hele bedrag belasting betalen.

Voorbeelden:
■ U koopt een camera van € 500. U moet over het volledige bedrag belasting betalen.
■ U koopt een horloge van € 400 en een vulpen van € 55. Het totaalbedrag is € 455. U hoeft alleen belasting te betalen over de vulpen.

Uitzondering
Komt u Nederland binnen met een particulier vliegtuig of een particulier plezierzeeschip? U hoeft geen belastingen bij invoer te betalen voor andere goederen die u buiten de EU kocht, als de totale waarde niet meer is dan € 300. De € 430 geldt dan niet voor u. Lees meer over vrijstelling in deze rubriek bij Reizigers aan boord van particuliere plezierzeeschepen en particuliere vliegtuigen.

Ik reis vanuit een ander EU-land naar Nederland

Reist u vanuit een ander EU-land naar Nederland (EU = Europese Unie)?

Reizen binnen de EU is hetzelfde als het reizen tussen Groningen en Amsterdam. De Douane bemoeit zich daar niet mee. U ziet de Douane alleen nog aan de buitengrenzen van de EU. In Nederland zijn dit alleen zee- en luchthavens.

Let op!

Er gelden speciale regels voor:

Ook voor enkele andere goederen die u uit een ander EU-land naar Nederland meeneemt, kunnen speciale regels gelden. Dat zijn vooral regels om de veiligheid en gezondheid in Nederland te bewaren. Bijvoorbeeld:

Let op!

Neemt u goederen mee naar Nederland en de Europese Unie (EU) die u eerder belastingvrij kocht, bijvoorbeeld op een vliegveld? Dan gelden dezelfde regels als voor goederen die u niet in een EU-land kocht.

Kocht u goederen in 1 van de volgende landen of gebieden? Dan gelden dezelfde regels als voor goederen die u in een niet EU-land kocht. De landen en gebieden zijn:

 • de Canarische Eilanden
 • de Kanaaleilanden
 • de Franse overzeese departementen (Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Mayotte)
 • de Åland eilanden
 • Gibraltar
 • Helgoland
 • Büsingen
 • Ceuta en Melilla
 • Livigno
 • Campione d’Italia
 • de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • de berg Athos

 

 

Tip voor Februari

 

Nieuws : The Voyagerinfo Daily

 

Bijzondere gebouwen

 

In focus: Portugal