Cholera

Cholera veroorzaakt hevige diarree en heftig braken, wat snel tot ernstige uitdroging kan leiden. Zonder behandeling overlijdt zowat de helft van de besmette personen.

De ziekte is een acute en zeer besmettelijke darminfectie die veroorzaakt wordt door de bacterie Vibrio Cholerae die wordt aangetroffen in vuil of stilstaand water. De besmetting is van fecale oorsprong en gebeurt oraal, via het drinken van vervuild water of het eten van besmette voeding.

Foto: By CDC – Public Health Image Library (PHIL), with identification number #1939.

Wat zijn de symptomen van cholera?

Na een incubatietijd van maximum vijf dagen, produceert de bacterie een toxine dat op twee manieren inwerkt op het spijsverteringsstelsel. Het lichaam verliest abnormaal veel water enerzijds, anderzijds wordt het ingeslikte vocht niet meer opgenomen.

Het vocht stapelt zich op in de darmen en wordt afgevoerd in de vorm van diarree (zeer waterig en rijstwaterkleurig) en hevig braken, wat snel tot ernstige uitdroging leidt. Een cholerapatiënt kan tot twintig liter vocht per dag verliezen. De ernstige uitdroging kan leiden tot shock en tot de dood.

Jonge kinderen en ouderen zijn doorgaans het meest kwetsbaar. Elk jaar telt men 3 tot 5 miljoen choleragevallen en meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers. Toch is cholera gemakkelijk te behandelen, op voorwaarde dat men op tijd met de behandeling kan beginnen.

Cholera is eenvoudig te behandelen

Cholera kan op een eenvoudige en zeer doeltreffende manier behandeld worden: de patiënt moet gerehydrateerd worden om de verloren hoeveelheden water en elektrolyten zoals natrium en kalium te vervangen. Bij matige uitdroging worden rehydratatiezouten gebruikt, die oraal worden toegediend. Bij verregaande uitdroging moeten is een infuus nodig met oplossingen, van 8 tot 12 liter per persoon per dag.

Hoe cholera voorkomen

De verspreiding van cholera wordt mee in de hand gewerkt door een gebrekkige hygiëne en de afwezigheid van drinkbaar water, en gebeurt nog sneller in situaties waar mensen dicht op elkaar gepakt zitten, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen.

Preventie speelt een cruciale rol bij het uitroeien van de ziekte. Dit betekent concreet: ter beschikking stellen van schoon en drinkbaar water, aansporen tot goede hygiëne in het dagelijks leven (handen wassen, eten op een hygiënische manier bereiden, enz.), zorgen voor voldoende toiletten en zuiveren van afvalwater.

Er bestaan ook vaccins tegen cholera. Maar Artsen Zonder Grenzen benadrukt dat vaccins alleen niet volstaan om cholera te bedwingen: maatregelen voor zuiver drinkwater en goede hygiëne blijven cruciaal. Bovendien heeft het vaccin een aantal technische beperkingen, en is het nog duur.

Artsen Zonder Grenzen in de strijd tegen cholera

Artsen Zonder Grenzen ontwikkelde speciale kits voor cholerabehandeling en richt behandelingscentra in van zodra het risico op een epidemie zich voordoet. Onze teams zetten zich in om de ziekte te voorkomen door te zorgen voor de aanvoer van drinkbaar water en door het naleven van strenge hygiënische regels. Sinds kort gebruiken we ook af en toe gebruiken vaccins tegen cholera.