Disclaimer

Reisvraagbaak is not responsible for any damage that the customer may suffer. Reisvraagbaak gives no guarantees for damage resulting from the use of its services. This includes, but is not limited to, loss of data resulting from delays, late or incorrect posting of content and or advertisements, and any service interruptions caused by Reisvraagbaak and its staff.

Reisvraagbaak is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Reisvraagbaak geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet op tijd of verkeerd plaatsen van content en of advertenties, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Reisvraagbaak en haar personeel.