Arrestatie in het buitenland

Wat kan ik doen bij een arrestatie van een familielid of vriend in het buitenland?

U kunt contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) als een familielid of vriend in het buitenland wordt gearresteerd. Dit kan via +31 (0)70 348 4770 of DCM-CA@minbuza.nl. De plaatselijke autoriteiten moeten de ambassade of het consulaat zo snel mogelijk informeren over de arrestatie.

Ministerie informeert familieleden

Het ministerie van Buitenlands Zaken informeert u over het rechtssysteem en de omstandigheden voor gevangenen in het land van gevangenschap. Ook beschikt BZ over:

 • het adres van de gevangenis;
 • gegevens van de advocaat van de gevangene;
 • informatie over de verdere gang van zaken;
 • het adres van het dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of consulaat.

Ministerie bemiddelt bij arrestatie in het buitenland

Het ministerie van BZ heeft vooral een bemiddelende taak. Zo meldt BZ de arrestatie aan familie en bemiddelt het ministerie bij het overmaken van geld voor een advocaat. Ambassades of consulaten kunnen iemand niet vrij krijgen of een voorkeursbehandeling garanderen. Zij moeten zich houden aan de wetten die in dat land gelden. Wel kunnen ambassades en consulaten de weg wijzen naar juridische hulp.  

Buitenlands rechtssysteem geldig

Bij arrestatie in het buitenland geldt het rechtssysteem en gevangenissysteem van dat land. Dit systeem kan nogal verschillen van het Nederlandse systeem.

Geld overmaken naar gevangenen

Nederlandse gevangenen buiten de Europese Unie krijgen elke maand € 30 van de Rijksoverheid. Dit geldt niet voor gevangenen in Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Vaticaanstad, Monaco, Andorra en Liechtenstein. Met dit geld kunnen gevangenen spullen aanschaffen zoals tandpasta en shampoo. Familie of vrienden kunnen geld op de rekening van het ministerie storten. De gevangene krijgt dit geld dan van de ambassade. BZ informeert de familie hierover.

Hulp van de Nederlandse ambassade

De ambassade zorgt er niet voor dat de gevangene vrijkomt. Wat de ambassade wel kan doen:

 • een advocaat zoeken. De ambassade betaalt niet voor de advocaat. De ambassade kan u vragen geld over te maken voor de kosten van rechtshulp;
 • informatie geven over de rechtspraak in het land. Bijvoorbeeld hoe lang de gevangene in voorarrest mag zitten of wat de stappen zijn voor hoger beroep;
 • een tolk regelen;
 • nagaan of het mogelijk is om de straf in Nederland uit te zitten;
 • toezien op handhaving van de mensenrechten.

 Wat de ambassade niet doet:

 • een borgsom betalen;
 • ervoor zorgen dat de gevangene een betere behandeling krijgt dan andere gedetineerden;
 • juridisch advies geven en vergoeden;
 • onderzoek instellen naar een strafbaar feit;
 • hulp geven aan personen met een dubbele nationaliteit in het land van hun andere nationaliteit;
 • boetes betalen;
 • pakjes sturen namens familie of vrienden.

 

Reclassering

De ambassade kan de gevangene in contact brengen met de afdeling Buitenland van Reclassering Nederland. Zij kunnen helpen om een zinvolle bezigheid te vinden tijdens de straf. Bijvoorbeeld een talencursus of opleiding. 

Correspondentie, pakjes en bezoek

Elke gevangenis heeft eigen regels. Bijvoorbeeld voor corresponderen met familie en vrienden in Nederland en voor bezoek. De ambassade legt uit wat de regels zijn voor bezoek en post. 

Medicijngebruik tijdens detentie

Wanneer de gevangene medicijnen gebruikt, meld dit dan bij de gevangenisarts en bij de ambassade. De ambassade kan ervoor zorgen dat de gevangene extra medicijnen krijgt. Hij moet deze wel zelf betalen.