MERS-coronavirus

MERS-coronavirus

Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten.

 By Scinceside – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33035795 

Het MERS-coronavirus veroorzaakte vanaf 2012 een uitbraak in landen in het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Oman, Koeweit, Egypte, Libanon, Iran en Jordanië). Sinds de ontdekking van het virus zijn er wereldwijd 1413 patiënten (19 augustus 2015) met een laboratoriumbevestigde infectie met MERS-coronavirus gemeld bij de World Health Organization (WHO). Hiervan zijn 502 personen overleden. In Nederland zijn in mei 2014 twee reizigers teruggekeerd uit Saoedi-Arabië bij wie het MERS-coronavirus is vastgesteld.

Het MERS-coronavirus wordt soms vergeleken met het SARS-virus. Het SARS-virus is ook een coronavirus. MERS-CoV en het SARS-virus zijn echter verschillende typen coronavirussen, met andere eigenschappen.

Uitbraak in Zuid-Korea

In mei 2015 is een Zuid-Koreaanse reiziger teruggekeerd uit het Midden-Oosten met een MERS-coronavirusinfectie. Doordat er geen tijdige infectiepreventiemaatregelen zijn genomen in het ziekenhuis, is rondom deze patiënt een uitbraak ontstaan. Hierdoor zijn in Zuid-Korea tot nu toe 186 mensen besmet geraakt waarvan 36 patiënten zijn overleden (19 augustus 2015). Sinds 4 juli 2015 zijn er geen nieuwe gevallen gemeld.

Ziekteverschijnselen

Veel coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken bij mensen en dieren. Meestal gaat het daarbij om verkoudheidsklachten. Het MERS-coronavirus is een bijzonder type coronavirus dat een ernstiger ziektebeeld kan geven, met zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genoemd. De patiënten hebben last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Vanwege de ernstige klachten worden deze mensen opgenomen in een ziekenhuis. Sommige patiënten hebben diarree. Bij gezonde en jongere mensen leidt de ziekte tot een minder ernstig ziektebeeld.

Hoe worden mensen besmet?

Hoe een patiënt het virus precies oploopt, is nog niet helemaal duidelijk. Hiernaar wordt veel onderzoek verricht. Het virus wordt ook gevonden bij dromedarissen in het Midden-Oosten. Men vermoedt dat het virus door deze dieren op mensen wordt overgedragen. Overdracht van mens op mens vindt zelden plaats. Het grootste risico hierop is binnen het ziekenhuis. Het MERS-Coronavirus wordt voornamelijk van mens op mens overgedragen door hoesten en niezen van een besmette patiënt. Via kleine druppeltjes komt het virus dan bij een ander persoon terecht. Vooral mensen met een slechte gezondheid en daardoor verminderde weerstand worden sneller ziek dan een gezond persoon.

Reizigers naar het Midden-Oosten

Het risico voor een reiziger om besmet te raken is klein. Er is geen negatief reisadvies voor het Midden-Oosten. Wel worden mensen met een zwakkere gezondheid of met een chronische ziekte (diabetes, chronische longaandoeningen, nierziekten, immuunstoornissen) geadviseerd met de behandelend (huis)arts te overleggen of het maken van een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is. Daarnaast adviseert Saoedi-Arabië ook zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen boven 65 jaar de reis uit te stellen.

Reizigers dienen hygiënemaatregelen in acht te nemen en contact met zieke mensen, dieren (met name dromedarissen) en dierlijke afvalproducten te vermijden. Het eten of drinken van rauwe dierlijke producten (onder andere dromedarismelk) wordt afgeraden. Reizigers naar het Midden Oosten, die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer gaan hoesten, kortademig worden en koorts of diarree krijgen worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Meldingsplicht

Omdat het MERS-coronavirus nog maar relatief kort geleden is ontdekt, is het nog niet compleet bekend hoe het virus zich verspreidt. De overheid wil eventuele patiënten met het MERS-coronavirus in Nederland zo snel mogelijk opsporen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom is het MERS-coronavirus opgenomen als meldingsplichtige ziekte binnen groep A voor behandelaren in het ziekenhuis. Dit betekent dat een specialist in het ziekenhuis verplicht is om een patiënt die wordt verdacht van een besmetting met het MERS-coronavirus direct bij de GGD te melden.

By Phoenix7777 Own Work data Cource: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33035795

  Veelgestelde vragen over het MERS-Coronavirus

Wat zijn coronavirussen?

Het is een groep van virussen die tot luchtweginfecties kunnen leiden bij mensen en dieren. De meeste coronavirussen leiden bij besmetting, net als rhinovirussen, tot een gewone verkoudheid. Over het algemeen veroorzaken ze verkoudheid in de winter en vroeg in de lente.

Welk type coronavirus is dit?

Het MERS-coronavirus is een nieuw virustype dat in 2012 voor het eerst is gevonden. In bijna alle gevallen is de infectie opgelopen in het Midden-Oosten. De internationaal gehanteerde naam voor het virus is Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV.). Het is niet ongebruikelijk dat er een nieuw type coronavirus wordt ontdekt.

Lijkt dit nieuwe virus op SARS?

Het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) is ook een coronavirus maar is een ander type dan het MERS-coronavirus. Coronavirussen veroorzaken veel verschillende symptomen. Dat varieert van milde symptomen, zoals de gewone verkoudheid tot meer ernstige aandoeningen van de luchtwegen. Het SARS-virus is een coronavirus met een zeldzaam ernstig ziekteverloop. De uitbraak van SARS was in 2003-2004; sindsdien zijn er geen nieuwe besmettingen meer geweest.

Wat zijn de belangrijkste symptomen?

Bij de nu bekende patiënten was er sprake van zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genoemd. Deze patiënten hadden last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen. Ook kunnen diarreeklachten voorkomen. Het is mogelijk dat de klachten heel mild zijn of dat een infectie ongemerkt verloopt.

Hoe krijg je deze infectie?

Er wordt veel onderzoek verricht naar de manier waarop patiënten het MERS-coronavirus precies oplopen. Dromedarissen in het Midden-Oosten spelen hierbij een centrale rol. Of de mens besmet raakt via de inademing van besmette lucht, direct contact of via de consumptie van rauwe melk is nog niet compleet opgehelderd. Overdracht van mens-op-mens vindt sporadisch plaats, meestal binnen het ziekenhuis en leidt dan vaker tot een minder ernstig ziektebeeld.

Hoe besmettelijk is MERS-CoV?

De ziekte lijkt niet makkelijk van mens-op-mens overdraagbaar. Van een klein aantal patiënten buiten het Midden-Oosten is bekend dat ze ziek zijn geworden na contact met een andere patiënt. In het Midden-Oosten en vooral in Saoedi-Arabië is vaker transmissie van mens-op-mens geweest in ziekenhuizen, waarbij de oorzaak gezocht moet worden in gebrekkige hygiënische maatregelen bij het verzorgen van de patiënten. Coronavirussen zijn vrij kwetsbaar. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen.

Waar komt het nieuwe virus vandaan?

Er zijn toenemend aanwijzingen dat dromedarissen in het Midden-Oosten het virus kunnen overdragen op mensen. De precieze herkomst van het virus is echter nog onbekend. Nieuwe virussen kunnen het gevolg zijn van een verandering van een bestaand virus. Dat nieuwe virus gedraagt zich daardoor anders en kan ziekmakender worden. Sommige virussen geven een milde infectie bij dieren, terwijl ze bij mensen ernstiger infecties kunnen veroorzaken en omgekeerd.

Sinds begin 2015 is er een toename van MERS-patiënten in het Midden-Oosten. Hoe komt dat?

De meeste patiënten zijn gemeld in Saoedi-Arabië. De toename wordt voor een deel verklaard door besmettingen in ziekenhuizen en een mogelijk seizoenspatroon zoals zich vorig jaar ook voordeed. In die ziekenhuizen raakt ook medisch personeel besmet door onvoldoende naleving van maatregelen die een MERS-infectie kunnen voorkomen. De WHO benadrukt met klem het belang van het naleven van maatregelen om infecties te voorkomen.

Zijn er mensen in Nederland besmet met het MERS-coronavirus?

In mei 2014 hebben het Erasmus MC en het RIVM de eerste MERS-infectie bij twee Nederlandse patiënten bevestigd. Beide zijn binnen enkele weken hersteld. Omdat er duizenden mensen per jaar vanuit Nederland heen en weer naar het Midden-Oosten reizen, is het niet onverwacht dat ook in Nederland patiënten met MERS zijn gevonden.

Is er een behandeling beschikbaar?

Nee, er is geen specifieke behandeling beschikbaar. De behandeling is erop gericht om alle belangrijke lichaamsfuncties zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Er zijn geen medicijnen om het virus te bestrijden.

Is er een vaccin?

Nee, er is geen vaccin beschikbaar.

Is er een laboratoriumtest beschikbaar?

Ja. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert diagnostiek uit om het MERS-coronavirus vast te stellen. Het laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is betrokken bij het onderzoek naar dit nieuwe coronavirus.

Wat moet ik doen als ik van plan ben om te reizen naar het Midden-Oosten?

Er geldt geen aangepast reisadvies voor het Midden-Oosten. Mensen met een zwakke gezondheid of met een chronische ziekte (diabetes, chronische longaandoeningen, nierziekten, immuunstoornissen) wordt geadviseerd met de behandeld (huis)arts te overleggen of het maken van een reis naar Mekka op dit moment verstandig is. Daarnaast adviseert Saoedie-Arabië ook voor zwangeren, kinderen jonger dan 12 jaar en ouderen boven de 65 jaar de reis uit te stellen.
 
Wel dienen reizigers algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen en contact met dromedarissen te vermijden (boerderijen, markten en andere plaatsen). Ook producten van dromedarissen (vlees en melk) en afvalproducten moeten vermeden worden. Het risico voor een reiziger om besmet te raken is heel klein (WHO/ECDC).

Als ik een bezoek aan het Midden-Oosten heb gebracht en last heb van een verkoudheid en/of koorts, moet ik me dan zorgen maken?

De meeste reizigers met luchtwegklachten afkomstig uit het Midden-Oosten zullen een normale verkoudheid hebben. Gaat dit echter gepaard met hoge koorts en ernstige ademhalingsproblemen of diarree dan is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Geef dan aan dat u in het Midden-Oosten bent geweest.