Ziekenhuisopname in het buitenland

Wat moet ik regelen bij ziekenhuisopname in het buitenland?

Ziekenhuisopname in het buitenland kunt u melden aan de Nederlandse ambassade of het consulaat. Zij nemen zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in uw situatie te krijgen. Ook uw huisarts en uw reisverzekeringsmaatschappij moet u informeren. Is er geen Nederlandse ambassade in het land waar u bent? Neem dan contact op met de ambassade van een ander EU-land. 

Benodigde documenten bij ziekenhuisopname buitenland

Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over:

 • naam, adres en geboortedatum;
 • reisverzekering en polisnummer;
 • namen en adressen van personen die u wilt inlichten, bijvoorbeeld familie en vrienden;
 • naam van de arts die u behandelt en de diagnose;
 • uw medische achtergrond.

Informeren van familie

Op uw verzoek kan de ambassade uw familie en vrienden inlichten. Dit gebeurt dan via het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag.

Medische gegevens arts buitenland

Op verzoek van uw familie kan uw huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Dit is belangrijk, bijvoorbeeld wanneer u medicijnen gebruikt. 

Inlichten verzekeringsmaatschappij

U moet de alarmcentrale van uw verzekeringsmaatschappij informeren. Als u dit niet zelf kunt, zorgt de ambassade of het consulaat hiervoor. 

Patiënt met reisverzekering

Patiënten met een reisverzekering, kunnen voor hulp terecht bij de alarmcentrale van hun verzekeringsmaatschappij. De alarmcentrale:

 • zorgt ervoor dat de ziekenhuisrekeningen betaald worden;
 • overlegt regelmatig met de behandelend arts in het buitenland over de medische situatie;
 • kan ervoor zorgen dat de patiënt eerder terug kan naar Nederland (repatriëren);
 • houdt contact met familie in Nederland over de situatie van de patiënt.

Patiënt zonder reisverzekering

Sommige ziekenhuizen weigeren een behandeling bij patiënten zonder reisverzekering. De Nederlandse ambassade kan dan:

 • bemiddelen tussen de onverzekerde patiënt en het ziekenhuis;
 • uw familie in Nederland vragen om geld over te maken.

Psychiatrische patiënten

Psychiatrische patiënten kunnen na een ziekenhuisopname in het buitenland vaak lastig terugkeren naar Nederland. Luchtvaartmaatschappijen eisen vaak begeleiding tijdens de vlucht. Bijvoorbeeld door een arts of verpleegkundige. Die is niet altijd beschikbaar. Een psychiatrisch patiënt met problemen mag niet tegen zijn wil naar Nederland terugkeren. De patiënt moet schriftelijk verklaren dat hij terug naar Nederland wil. Soms is er ook een verklaring van een behandelend arts nodig